Abonnemang- och användarvillkor

Användarvillkoren vid användning av tjänst, programvara eller webbplats från InvoiceGate

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter "Användarvillkor". InvoiceGate förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren.

Användarvillkoren ändrades senast den 2014-07-16.

Jag är införstådd med att InvoiceGate kan spara uppgifter om mig i en central databas för att kunna ge mig bättre information om tjänsterna som finns tillgängliga på denna webbplats och andra produkter som är kopplade till tjänsterna på denna webbplats.

Uppgifterna i databasen kommer endast att användas av InvoiceGate, våra samarbetspartners och våra samarbetspartners kunder.
Genom att jag använder funktionen "Logga in på mina sidor" ger jag mitt tillstånd att uppgifter om mitt företag, mina kunder, mitt faktureringsunderlag och fakturafiler sparas i en central databas. Uppgifterna används sedan när jag skapar fakturor eller faktureringsunderlag.

Ansvarig för registret är InvoiceGate.

Om du inte accepterar användarvillkoren kan du inte använda tjänsterna på denna webbplats eller program som distribueras av InvoiceGate.

Framtagning av programvara och tjänst

Framtagning av programvara och tjänst sker via InvoiceGate Team. Deltagande i InvoiceGate Team sker på ideell basis av utvecklare med minst 5 års erfarenhet av avancerad programmering. Ingen ersättning sker till deltagare som bidrar till framtagning av programvara och tjänst.

Support och tillgänglighet

Svar på e-post lämnas endast via e-post eller via webb.

InvoiceGate lämnar ingen support avseende
- installationshjälp
- ingen support avseende programvara eller tjänst
- inget övrigt stöd avseende programvara eller tjänst

InvoiceGate tar endast emot frågor via formulär på hemsidan. Endast följande frågor besvaras:
- felanmälan
- önskemål om förändring/tillägg

InvoiceGate lämnar inga garantier när ett eventuellt fel kan avhjälpas i programvara eller tjänst. Förändringar i tjänst eller programvara publiceras på www.invoicegate.se utan att innan informera användare.

Priser och betalningsvillkor

Programvara och tjänst är gratis att använda men användare måste registrera sig för att få tillgång till nedladdningssida och möjlighet att använda programvaran.

Hur cookies används på denna webbplats

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om cookies på webbplatsen och vad de används till. Du ska också ges möjlighet att vägra sådan användning.

Den information som du registrerar om ditt företag samt information om dina kunder sparas i en central databas. Detta för att underlätta för dig vid faktureringen så att du slipper knappa in samma uppgifter om och om igen.

Stänga av cookies i din webbläsare

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär att tjänsten inte kan användas.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på vår webbplats. De uppgifter och villkor som finns på vår webbplats och i program kan ändras utan att detta meddelas.

Stäng